• Gratis levering in Nederland v.a. € 100,-*
  • Alle schoolboeken per stuk leverbaar
  • Voor school en thuis

Talentenlijn

Talentenlijn is ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te voldoen. De peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen hebben met Talentenlijn een gevarieerd aanbod in verrijkende materialen. In iedere kist bevindt zich: een begeleidingsmap, diverse spellen, werkboeken en leesboeken (Talentenlijn Peuters heeft geen leesboeken)

Er wordt in de begeleidingsmap uitgelegd wat een ontwikkelingsvoorsprong is en welke begaafdheidkenmerken bij de verschillende leeftijden passen en op welke manier de kinderen begeleid kunnen worden. Verder wordt beschreven op welke wijze de materialen kunnen worden ingezet en biedt het handvatten in de vorm van: taakkaarten, materiaalbeschrijvingen, observatie-en registratiebladen en stickervellen met kiesbordkaartjes en taakkaartjes.

Talentenlijn biedt een doorgaande lijn voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, vanaf de peuters tot en met groep 4. Naast de inzet van Talentenlijn is het van belang dat er allerlei wijze gewerkt blijft worden aan de leer-en ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Denk daarbij aan het verrijken van kringactiviteiten, werkhoeken en spelsituatie.

Talentenlijn biedt onder anderen de volgende mogelijkheden:

Passend onderwijs
Het uitgaanspunt voor passend onderwijs is dat alle kinderen naar school gaan. De wetgeving biedt ruimte voor maatwerk, zodat scholen en samenwerkingsverbanden in overleg met de ouders voor alle leerlingen passend programma kunnen organiseren. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.

Gebruik in verrijkingsgroep
Het onderwijs in de verrijkingsgroep is vaak vakoverstijgend. Het verbredings-en verdiepingswerk wordt met kinderen, die op het zelfde ontwikkelingsniveau functioneren, uitgevoerd. In deze groep wordt dan rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de meer-en hoogbegaafde kinderen: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.

Er zijn 5 kisten: Peuters, Talentenlijn 1, Talentenlijn 2, Talentenlijn 3 en Talentenlijn 4.

Toegevoegd aan winkelmand.
Toegevoegd aan winkelmand.
Toegevoegd aan winkelmand.
Toegevoegd aan winkelmand.
Toegevoegd aan winkelmand.
Toegevoegd aan winkelmand.