Delubas is een uitgever van leuk, uitdagend materiaal voor het basisonderwijs. De focus ligt op groepen kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, denk aan zwakke lezers, begaafde kinderen die meer uitdaging behoeven of leerlingen die slecht scoren op bepaalde vakgebieden. Delubas is onder andere bekend van series als Plustaak, Samenleesboeken, Blits en Leesbalans.