Hoogbegaafdheid en versnellen en verrijken vervolg

Hoogbegaafdheid en versnellen en verrijken vervolg

Onder het verrijken verstaan we de uitbreiding van het basisprogramma met extra programmaonderdelen. Hiermee worden in principe aanvullende doelen nagestreefd...

Lees meer