TIJDELIJKE ACTIE

GRATIS Miraculous Dobbel-Duel

Bekend van de TV-serie! Ontvang tijdelijk gratis het spel Miraculous Dobbel-Duel bij besteding vanaf 65 euro.

Bekijk nu »
 • Gratis levering in Nederland v.a. € 50,-*
 • Alle schoolboeken per stuk leverbaar
 • Voor school en thuis

Kleurwedstrijd

Stuur jouw ingekleurde plaat naar klantenservice@schoolmaterialen.nl

Uit de ingezonden kleurplaten kiezen wij 10 winnaars die een leuke prijs toegezonden krijgen.

De wedstrijd duurt tot 28 februari 2023 en kan middels een scan of foto via e-mail worden ingezonden. Alleen de winnaars stellen we persoonlijk op de hoogte.

Download de kleurplaat

Actievoorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de kleurwedstrijd van Bekius Schoolmaterialen, gevestigd aan Schelphorst 24a te Wieringerwerf.
 • 1.2 Op de kleurwedstrijd is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bekius Schoolmaterialen handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • 1.3 De kleurwedstrijd wordt georganiseerd door Bekius Schoolmaterialen ter promotie van het merk door middel van het weggeven van tien prijzen, aan de winnaars van de kleurwedstrijd.
 • 1.4 Door deelname aan de kleurwedstrijd verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

 • 2.1 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd.
 • 2.2 Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • 2.3 Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en de privacyvoorwaarden. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.
 • 2.4 Als de persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.
 • 2.5 Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis.
 • 2.6 Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt de eerst ontvangen kleurplaat meegenomen in de beoordeling.
 • 2.7 De inzending moet uiterlijk 28 februari 2023 zijn ontvangen bij Bekius Schoolmaterialen, via de post (opgestuurd naar ons reguliere adres) of digitaal (via mail (klantenservice@schoolmaterialen.nl).
 • 2.8 Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in en vermeld je naam. Wanneer je dit hebt gedaan, stuur de kleurplaat dan op naar ons e-mailadres.
 • 2.9 Wedstrijdregels voor de ouders luiden als volgt: door het terugsturen van de kleurplaat inclusief persoonsgegeven ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy voorwaarden.

3. Prijzen en trekking

 • 3.1 De winnaars worden gekozen uit alle inzendingen die voor of op 28 februari 2023 zijn ontvangen.
 • 3.2 De prijs die beschikbaar wordt gesteld is nog een verrassing.
 • 3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Bekius Schoolmaterialen het recht om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).
 • 3.4 De prijswinnaars worden gekozen door een door Bekius Schoolmaterialen aangewezen jury.
 • 3.5 De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.
 • 3.6 Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 3.7 Wanneer de prijswinnaar binnen 14 dagen na kennisgeving geen contact opneemt, behoudt Bekius Schoolmaterialen zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

4. Privacy

 • 4.1 Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je Bekius Schoolmaterialen toestemming om foto's van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto's die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.
 • 4.2 Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Bekius Schoolmaterialen de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam van jouw kind.
 • 4.3 Heb je bezwaar tegen artikel 4.1 en/of 4.2 van de privacyvoorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Bekius Schoolmaterialen kenbaar gemaakt worden via klantenservice@schoolmaterialen.nl of per post via Bekius Schoolmaterialen, Schelphorst 24a, 1771 SL Wieringerwerf.
 • 4.4 Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Alle gegevens en ingezonden kleurplaten worden binnen drie maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Bekius Schoolmaterialen garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
 • 5.2 Bekius Schoolmaterialen is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Bekius Schoolmaterialen geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/ of zetfouten zijn voorbehouden en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Heb je nog vragen of klachten over deze actie? Deze kunnen verzonden worden aan Bekius Schoolmaterialen via klantenservice@schoolmaterialen.nl.